I-See 論壇 » 吹水區 » 25/9/2010 水po

2010-9-25 01:30 AM 高利
25/9/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

[[i] 本帖最後由 高利 於 2010-9-25 06:44 PM 編輯 [/i]]

2010-9-25 01:30 AM 高利
離開只好怪我出手才逃走
製造相戀缺口

2010-9-25 01:39 AM 高利
當初不放你走 可會長久
看著你已足夠

2010-9-25 01:40 AM 高利
詩詩詩wowowowo

2010-9-25 09:44 AM -;小丸子`
果果果wowowowo

2010-9-25 09:44 AM -;小丸子`
沒有得你的允許 我都會愛下去
互相祝福心軟之際或者准我吻下去

2010-9-25 09:45 AM -;小丸子`
你我心知 心跳不停 不停作證
猶如暮鼓得到晨鐘和應

2010-9-25 10:40 AM TOFUv3v
早晨:em37:

2010-9-25 11:22 AM 人妖哥哥
頂-,-一早起身就見到d甘既野-_-

2010-9-25 11:38 AM 山卡啦baby`3`
睇尼高利金句要加多1句.
就系"詩詩詩wowowowo"

2010-9-25 11:53 AM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-25 11:22 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
頂-,-一早起身就見到d甘既野-_- [/quote]
笑鳥

2010-9-25 11:55 AM 人妖哥哥
你仲笑-,-

2010-9-25 11:56 AM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-25 11:55 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
你仲笑-,- [/quote]
笑都唔得...

2010-9-25 05:02 PM 高利
頂-,-一早起身就見到d甘既野-_-

2010-9-25 05:02 PM 高利
頂-,-一早起身就見到d甘既野-_-

2010-9-25 06:13 PM 茶果jajii
點解婉婉會叫我ge~好開心呀:em23:

2010-9-25 06:28 PM -;小丸子`
呵 一早起身見到高利個P0冇左個「歡」字`

2010-9-25 06:28 PM -;小丸子`
呵 一早起身見到高利個P0冇左個「歡」字`

2010-9-25 06:29 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-25 06:13 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
點解婉婉會叫我ge~好開心呀:em23: [/quote]
果果~我愛死你:D`

2010-9-25 06:44 PM 高利
[quote]原帖由 [i]-;小葵*Aoi`[/i] 於 2010-9-25 06:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
呵 一早起身見到高利個P0冇左個「歡」字` [/quote]
笑鳥

頁: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 25/9/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.