I-See 論壇 » 吹水區 » 30/9/2010 水po

2010-9-30 12:07 AM 高利
30/9/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

2010-9-30 12:08 AM 高利
呵欠

2010-9-30 05:01 PM 茶果jajii
搶到頭3了

2010-9-30 05:03 PM 人妖哥哥
俾你過左我添-,-

2010-9-30 05:05 PM 茶果jajii
哈哈=)
今日放假比人7點嘈醒左

2010-9-30 05:05 PM -;小丸子`
呵欠

2010-9-30 05:10 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-30 05:05 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
哈哈=)
今日放假比人7點嘈醒左 [/quote]
甘陰功xd甘訓唔訓得番-3-

2010-9-30 05:10 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]-;小葵*Aoi`[/i] 於 2010-9-30 05:05 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
呵欠 [/quote]
婉婉又學佢呃貼-_-

2010-9-30 05:16 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-30 05:10 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

甘陰功xd甘訓唔訓得番-3- [/quote]
訓得番xd
btw佢9點10點各打一次^_^

2010-9-30 05:18 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-30 05:16 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

訓得番xd
btw佢9點10點各打一次^_^ [/quote]
哈哈哈哈.明玩野w0;P

2010-9-30 05:23 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-30 05:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

哈哈哈哈.明玩野w0;P [/quote]
哈哈xd
佢打黎問我聽日去OP D野:srP81DY:

2010-9-30 05:24 PM -;小丸子`
有隻雀仔跌落水~~`

2010-9-30 05:25 PM 山卡啦baby`3`
我終於得閒上尼咧-口-

2010-9-30 05:25 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]-;小葵*Aoi`[/i] 於 2010-9-30 05:24 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
有隻雀仔跌落水~~` [/quote]
婉婉你做乜-3-

2010-9-30 05:26 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-30 05:25 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我終於得閒上尼咧-口- [/quote]
沙律-)

2010-9-30 05:26 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-30 05:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

沙律-) [/quote]

aloha;)
等我訓一陣.因間再上尼先XD
e幾日嚴重吾夠訓!!!!

2010-9-30 05:28 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-30 05:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

哈哈xd
佢打黎問我聽日去OP D野:srP81DY: [/quote]
聽日去op@@
我諗住聽日係屋企訓覺-,-

2010-9-30 05:28 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]-;小葵*Aoi`[/i] 於 2010-9-30 05:24 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
有隻雀仔跌落水~~` [/quote]
婉婉-_-!

2010-9-30 05:28 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-30 05:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


aloha;)
等我訓一陣.因間再上尼先XD
e幾日嚴重吾夠訓!!!! [/quote]
搞乜黎-3-

2010-9-30 05:33 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-30 05:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

聽日去op@@
我諗住聽日係屋企訓覺-,- [/quote]
本來係今日去的說-3-

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 30/9/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.