I-See 論壇 » 吹水區 » 3/10/2010 水po

2010-10-3 03:23 AM 高利
3/10/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

2010-10-3 03:23 AM 高利
呵欠

2010-10-3 05:18 AM viwa1986
陰功 今晚竟然失眠
仲有冇人呀??

2010-10-3 05:22 AM viwa1986
唉....人哋結婚,都唔知自己興奮乜嘢
竟然訓唔著@@ 救命呀

2010-10-3 05:24 AM viwa1986
依然冇人 我都係去再訓過算了 /口\

2010-10-3 09:34 AM 夾粒
力高姐好搞笑:em35:

2010-10-3 11:32 AM 人妖哥哥
令女姐姐個fd今日結婚?!

2010-10-3 12:01 PM 茶果jajii
gdmorning

2010-10-3 12:14 PM 人妖哥哥
功課呀功課..我好想dum晒你地

2010-10-3 12:25 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-3 12:14 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
功課呀功課..我好想dum晒你地 [/quote]
詩詩呀詩詩..我好想同妳一 _呀

2010-10-3 12:46 PM 山卡啦baby`3`
aloha-,-

2010-10-3 01:17 PM 高利
冷冷雨

2010-10-3 02:04 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-3 01:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
冷冷雨 [/quote]

wow`

2010-10-3 05:39 PM 茶果jajii
my first love broke my heart for the first time

2010-10-3 05:49 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-3 05:39 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
my first love broke my heart for the first time [/quote]
果果你冇事呀ma?!

2010-10-3 05:58 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-3 05:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

果果你冇事呀ma?! [/quote]
其實係歌訶- -'
我呃下口水炸-)

2010-10-3 06:00 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-3 05:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

果果你冇事呀ma?! [/quote]
真心膠

2010-10-3 06:01 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-3 06:00 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

真心膠 [/quote]
高利好想詩詩咁問佢:srP81DY:

2010-10-3 06:04 PM 高利
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-3 06:01 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

高利好想詩詩咁問佢:srP81DY: [/quote]
何苦呢

2010-10-3 06:05 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-3 06:04 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

何苦呢 [/quote]
苦你個頭;)

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 3/10/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.