I-See 論壇 » 吹水區 » 14/10/2010 水po

2010-10-14 12:23 AM 山卡啦baby`3`
14/10/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

[[i] 本帖最後由 山卡啦baby`3` 於 2010-10-14 12:50 AM 編輯 [/i]]

2010-10-14 12:25 AM king2005122
.......................係唔係咖

2010-10-14 12:26 AM king2005122
總版主好型個名

2010-10-14 12:27 AM 小熱血
總版主型:sWh98W1: :sWh98W1:

2010-10-14 12:30 AM king2005122
55  我都想c下做    哈哈

2010-10-14 12:31 AM 小熱血
[quote]原帖由 [i]king2005122[/i] 於 2010-10-14 12:30 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
55  我都想c下做    哈哈 [/quote]
那你要努力!!@@"
要一段時間...某個發帖數才可以XD"

2010-10-14 12:47 AM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]king2005122[/i] 於 2010-10-14 12:25 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
.......................係唔係咖 [/quote]

呃你做咩咧-v-

2010-10-14 12:47 AM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]king2005122[/i] 於 2010-10-14 12:26 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
總版主好型個名 [/quote]


[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2010-10-14 12:27 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
總版主型:sWh98W1: :sWh98W1: [/quote]

多謝XD

2010-10-14 12:49 AM 小熱血
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-14 12:47 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

多謝XD [/quote]
@@咁夜=3=

2010-10-14 12:49 AM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2010-10-14 12:49 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

@@咁夜=3= [/quote]

其實我準備訓架咧:)
不過見今日冇上過尼.咪蒲一蒲頭l0r

2010-10-14 12:52 AM 小熱血
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-14 12:49 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


其實我準備訓架咧:)
不過見今日冇上過尼.咪蒲一蒲頭l0r [/quote]
真盡責XD

2010-10-14 10:19 AM 山卡啦baby`3`
有冇人丫0.0
e+空堂啊!

2010-10-14 06:54 PM 茶果jajii
呵呵呵呵呵呵欠

2010-10-14 07:10 PM 人妖哥哥
我都好眼訓;(

2010-10-14 07:11 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-14 07:10 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我都好眼訓;( [/quote]
聽日blood donation day on duty走3堂^_^

2010-10-14 07:13 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-14 07:11 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

聽日blood donation day on duty走3堂^_^ [/quote]
我聽日直程唔使番-3-

2010-10-14 07:14 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-14 07:13 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我聽日直程唔使番-3- [/quote]
咁正-3- 點解?

2010-10-14 07:16 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-14 07:14 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咁正-3- 點解? [/quote]
開學彌撒.我地今日彌左聽日唔使了-3-

2010-10-14 07:17 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-14 07:16 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

開學彌撒.我地今日彌左聽日唔使了-3- [/quote]
sku reopening masss?????
過左好耐-3-

2010-10-14 07:18 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-14 07:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

sku reopening masss?????
過左好耐-3- [/quote]
我地聽日先係@@

頁: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 14/10/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.