I-See 論壇 » 吹水區 » 祈禱受難日結束

2010-10-15 09:38 PM viwa1986
祈禱受難日結束

呢幾日好似打仗咁忙個不停,終於喺今日都結束喇!
好攰呀  囧囧囧囧
所有嘢無端端堆曬一齊嚟搞,真係幾乎出人命 :(
d人卸膊都真係叻……
終於搞到我失埋聲,講唔到嘢喇,先知道要嚟幫手~開心啦你
仲要人哋今晚去飯局,有心慶祝就唔好走臨出去先去開會,要人等你哋team人,你都真係好意思
返到屋企,無端端又整爛咗副眼鏡
手機冇電,又唔知道點解唔見咗舊spare電池
拉柜筒,有唔知發咩神經一嘢夾親隻手指,搞到出曬血

呢d咁負面嘅日子,唔該你拿拿林快d走
本小姐真係忍受唔到連上isee嘅時間都冇嘅日子喇

大家快d嚟幫我祈禱受難結束啦:sRG79PA:

2010-10-16 12:28 AM 人妖哥哥
令女姐姐:siG256P:
好掛住你>__<
又會甘黑仔都有既@_@
宜家冇事啦ma?

2010-10-16 11:48 AM viwa1986
回復 #2 Ms.詩詩(3` 的帖子

宜家好好多喇
仲應承夾粒尋晚po新一集嘅孤魚
點知訓鬼著咗

2010-10-16 10:09 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-10-16 11:48 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
宜家好好多喇
仲應承夾粒尋晚po新一集嘅孤魚
點知訓鬼著咗 [/quote]
攰係甘的啦-3-

2010-10-22 11:37 PM 高利
[quote]原帖由 [i]襖啊見[/i] 於 2010-10-22 01:58 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我喜歡這個主意,非常好!

----------------------------------------------------------------------------------
我喜歡的wedding dresses sale 和 nfl jerseys. [/quote]

俾少少創意 我差D想扣分

2010-10-22 11:39 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-22 11:37 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


俾少少創意 我差D想扣分 [/quote]
好明顯..呢d係洗貼..

2010-10-22 11:41 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-22 11:39 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

好明顯..呢d係洗貼.. [/quote]
我俾佢洗 有咩所謂

2010-10-22 11:43 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-22 11:41 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我俾佢洗 有咩所謂 [/quote]
版主話事;)

2010-10-22 11:48 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-22 11:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

版主話事;) [/quote]
老婆話事

2010-10-22 11:52 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-22 11:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

老婆話事 [/quote]
邊個係呀嫂@@?

2010-10-22 11:55 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-22 11:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

邊個係呀嫂@@? [/quote]
妳 好似係

2010-10-22 11:58 PM 寶寶:)
一上黎就睇到咁爆既嘢-__-

2010-10-23 12:00 AM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-10-22 11:55 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

妳 好似係 [/quote]
你認錯人-_-

2010-10-23 12:00 AM 高利
笑鳥

2010-10-23 12:01 AM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-10-23 12:00 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你認錯人-_- [/quote]
何苦呢

2010-10-23 12:02 AM 小熱血
苦命鴛鴦

2010-10-23 12:03 AM 高利
笑鳥

2010-10-23 12:05 AM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2010-10-23 12:02 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
苦命鴛鴦 [/quote]
頂你-,-

頁: [1]
查看完整版本: 祈禱受難日結束


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.