I-See 論壇 » 吹水區 » -;丸丸有話與舊朋友說`

2010-11-12 04:10 PM -;小丸子`
-;丸丸有話與舊朋友說`

咁呢..大家好耐冇見..我都好耐冇上黎喇`
近排日日測驗..我都唔想/~\`

K實番黎番左一陣,好快我又潛水鳥..`
因為下個星期又就考試喇~~f.4既生活原來仲辛苦過f.3`
我見到isee多左好多新人..反而我既朋友..`
媽媽啦..果果啦..詩詩啦..yandy啦..仲有好多好多...`
都唔見左人影..黃子華哥哥既吹水版都唔見左lu......`
k實我好唔開心..番到黎..一個人影都唔見..`
唉....不過大家唔洗理我!!因為我現家又cheer番喇<--癲癲地`
記唔記得聖誕節我和你地有個約會丫:)?`
講明先.到時唔黎既我就..就.....就....um..唔彩佢!!`

好啦..我又走喇.........wish all of you can live happier than before~~`

p.s.:記住一日起碼要睇一集小丸子:D`

2010-11-12 06:25 PM 人妖哥哥
哈哈.其實我間唔中都有上黎的-v-
不過下個月考試梗係要做下乖乖女啦xd
我記得加!!23號呀嘛:D

2010-11-12 06:27 PM 高利
笑鳥

2010-11-12 06:31 PM 茶果jajii
婉婉><!我仲係到嫁...
我個exam係過左Xmas後呀..
我驚我呀媽唔比我出..

2010-11-12 10:38 PM 毛笠
halo;]

2010-11-12 10:40 PM 高利
幾號網聚?

2010-11-12 10:45 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-12 10:40 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
幾號網聚? [/quote]
好似23

2010-11-12 10:51 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-11-12 10:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

好似23 [/quote]
仲以為25

其實24仲好 有通宵車

2010-11-12 11:02 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-12 10:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

仲以為25

其實24仲好 有通宵車 [/quote]
婉話佢22號黎嘛

2010-11-12 11:57 PM -Taenyk
仲有我小健大人‵‵xdd
您忘記我!! 我憎您!!

2010-11-13 01:48 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-11-12 06:25 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
哈哈.其實我間唔中都有上黎的-v-
不過下個月考試梗係要做下乖乖女啦xd
我記得加!!23號呀嘛:D [/quote]
詩詩><我下個星期就考試喇但我仲係hea緊!!囧`

2010-11-13 01:48 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-12 06:27 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
笑鳥 [/quote]
笑鳥`

2010-11-13 01:49 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]茶果系果茶[/i] 於 2010-11-12 06:31 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
婉婉> [/quote]
果果~你可以~出黎前~猛咁刨書:D`

2010-11-13 01:50 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]毛笠[/i] 於 2010-11-12 10:38 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
halo;] [/quote]
哈佬:D`

2010-11-13 01:50 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-12 10:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

仲以為25

其實24仲好 有通宵車 [/quote]
24,25你唔洗陪你位公主咩._.?`

2010-11-13 01:51 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]-;小丸子`[/i] 於 2010-11-13 01:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

詩詩> [/quote]
唔係呀嘛..

2010-11-13 01:51 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]aR_LCk;)[/i] 於 2010-11-12 11:57 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
仲有我小健大人‵‵xdd
您忘記我!! 我憎您!! [/quote]
「仲有好多好多」我都變左大人喇你仲咁細路:D`

2010-11-13 06:57 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]-;小丸子`[/i] 於 2010-11-13 01:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

果果~你可以~出黎前~猛咁刨書:D` [/quote]
..我帶埋書黎你地會唔會打我^[]^

2010-11-13 07:35 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]茶果系果茶[/i] 於 2010-11-13 06:57 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

..我帶埋書黎你地會唔會打我^[]^ [/quote]
某情度上唔會-v-

2010-11-13 07:41 PM 玲b`
婉婉:sWh98W1:
我吾知出吾出得咖w0w -3-`

頁: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: -;丸丸有話與舊朋友說`


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.