I-See 論壇 » 吹水區 » 21/11/2010 水po

2010-11-20 11:50 PM 高利
21/11/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

2010-11-20 11:50 PM 高利
呵欠

2010-11-21 12:01 AM 人妖哥哥
又一日了

2010-11-21 12:04 AM 高利
詩詩詩詩詩

2010-11-21 12:04 AM 人妖哥哥
點-___________________________-"

2010-11-21 12:08 AM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-11-21 12:04 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
點-___________________________-" [/quote]
掛住妳 都唔得:em36:

2010-11-21 12:09 AM 人妖哥哥
唔得-,-

2010-11-21 12:10 AM 高利
陰公

2010-11-21 12:11 AM 高利
估唔到我地會搞成咁

2010-11-21 12:13 AM 人妖哥哥
唔好亂講野..我地一開始就冇點-________-

2010-11-21 12:13 AM 高利
何苦呢

2010-11-21 12:14 AM 人妖哥哥
我唔覺得苦-_-

2010-11-21 12:17 AM 高利
我願意等

2010-11-21 12:19 AM 人妖哥哥
你中意-_-

2010-11-21 12:24 AM 高利
天意...

2010-11-21 01:57 AM 高利
我幾時先BAM到人

2010-11-21 11:20 AM 茶果jajii
一早上黎有野睇真開心xd

2010-11-21 11:24 AM 人妖哥哥
我唔覺得開心囉-,-

2010-11-21 11:33 AM 茶果jajii
詩詩我一陣又走啦唔好咁的口面啦..

2010-11-21 11:34 AM 人妖哥哥
我都要走@_@

頁: [1] 2
查看完整版本: 21/11/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.