I-See 論壇 » 吹水區 » 25/11/2010 水po

2010-11-25 11:20 AM 高利
25/11/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

2010-11-25 11:20 AM 高利
呵欠

2010-11-25 02:27 PM S!u儀`[:
:D 早晨y0*

2010-11-25 02:35 PM TOFUv3v
早晨喔`

2010-11-25 02:38 PM S!u儀`[:
:D 有人wor 哈哈^^ 你好啊

2010-11-25 02:40 PM TOFUv3v
[quote]原帖由 [i]S!u儀`[:[/i] 於 2010-11-25 02:38 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
:D 有人wor 哈哈^^ 你好啊 [/quote]
你好啊:em37:

2010-11-25 03:09 PM S!u儀`[:
大家今日有咩搞x)

2010-11-25 03:14 PM TOFUv3v
[quote]原帖由 [i]S!u儀`[:[/i] 於 2010-11-25 03:09 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
大家今日有咩搞x) [/quote]
一睇就知啲人多野搞..
靜到爆..

2010-11-25 04:23 PM S!u儀`[:
[quote]原帖由 [i]豆腐(k)`[/i] 於 2010-11-25 04:44 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

一睇就知啲人多野搞..
靜到爆.. [/quote]

係囉:s 聽講d人就黎考試嘛,,
真慘-

2010-11-25 04:32 PM TOFUv3v
[quote]原帖由 [i]S!u儀`[:[/i] 於 2010-11-25 04:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


係囉:s 聽講d人就黎考試嘛,,
真慘- [/quote]
我1月先考囉._.

2010-11-25 05:10 PM 人妖哥哥
早晨;)

2010-11-25 05:10 PM S!u儀`[:
[quote]原帖由 [i]豆腐(k)`[/i] 於 2010-11-25 06:02 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我1月先考囉._. [/quote]

咁遲既@@? 嘻嘻 我唔洗考lu^^

2010-11-25 06:12 PM 高利
冷冷雨owowowow

2010-11-25 06:13 PM 高利
有人問點解我鐘意詩詩

我笑而不語

2010-11-25 06:14 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-25 06:13 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
有人問點解我鐘意詩詩

我笑而不語 [/quote]
因為你根本就係玩野-,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2010-11-25 06:26 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-11-25 06:14 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

因為你根本就係玩野-,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [/quote]
一個男人 講到咁明 都話玩野

2010-11-25 06:31 PM 茶果jajii
詩詩高利wowwowwow

2010-11-25 06:32 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果系果茶[/i] 於 2010-11-25 06:31 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
詩詩高利wowwowwow [/quote]
再煩,就把你綁到草船上借箭去

2010-11-25 06:33 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-25 06:32 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

再煩,就把你綁到草船上借箭去 [/quote]
笑鳥

2010-11-25 06:37 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-25 06:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

一個男人 講到咁明 都話玩野 [/quote]
你甘都話認真既我無話可說囉-_-
anyway.我點都唔會信.要玩既唔該搵第個;)

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 25/11/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.