I-See 論壇 » 吹水區 » 2/12/2010 水po

2010-12-2 11:44 AM 高利
2/12/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

2010-12-2 11:45 AM 高利
沒章就辭職 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2010-12-2 12:07 PM viwa1986
點解冇人嘅

2010-12-2 12:59 PM -;小丸子`
高利又玩野哈哈哈`

2010-12-2 03:36 PM 茶果jajii
喂喂喂我黎左-3-

2010-12-2 05:48 PM 高利
毒毒毒 wowowowo

2010-12-2 06:26 PM -;小丸子`
當我睇左黃子華哥哥戈幅圖一共唔少過20次之後,我終於知道佢最後擲過黎戈條白色野係牙籤= =`

2010-12-2 06:27 PM 高利
[quote]原帖由 [i]-;小丸子`[/i] 於 2010-12-2 06:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
當我睇左黃子華哥哥戈幅圖一共唔少過20次之後,我終於知道佢最後擲過黎戈條白色野係牙籤= =` [/quote]
:em38: 好明顯鳥 洗唔洗睇20次

2010-12-2 07:10 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]-;小丸子`[/i] 於 2010-12-2 06:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
當我睇左黃子華哥哥戈幅圖一共唔少過20次之後,我終於知道佢最後擲過黎戈條白色野係牙籤= =` [/quote]
你唔講我都留意唔到-,-

2010-12-2 07:16 PM 高利
推到有章為止

2010-12-2 07:18 PM 人妖哥哥
推極都唔會有嫁啦-,-
何必多此一舉?

2010-12-2 07:40 PM SECRET``
佢想要咩章?

2010-12-2 07:57 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-12-2 07:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
推極都唔會有嫁啦-,-
何必多此一舉? [/quote]
估唔到妳唔支持我 變 一切都變

2010-12-2 07:57 PM 高利
[quote]原帖由 [i]SECRET``[/i] 於 2010-12-2 07:40 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
佢想要咩章? [/quote]
分區版章

2010-12-2 07:58 PM 高利
推到有章為止

2010-12-2 08:03 PM S!u儀`[:
早晨arr!

2010-12-2 08:13 PM 小熱血
我刪番果句咪得囉:soD14qo: :soD14qo:

2010-12-2 08:30 PM viwa1986
我又嚟喇

2010-12-2 08:35 PM 高利
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2010-12-2 08:13 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我刪番果句咪得囉:soD14qo: :soD14qo: [/quote]
頂著肺

2010-12-2 08:35 PM 高利
[quote]原帖由 [i]S!u儀`[:[/i] 於 2010-12-2 08:03 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
早晨arr! [/quote]
早晨

頁: [1] 2 3
查看完整版本: 2/12/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.