I-See 論壇 » 吹水區 » 8/12/2010 水po

2010-12-8 11:15 AM 高利
8/12/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

2010-12-8 11:16 AM 高利
呵欠.........

2010-12-8 11:25 AM S!u儀`[:
halo everybody/

2010-12-8 11:34 AM 高利
呵欠

2010-12-8 02:35 PM leeth
135天沒上來了...(嗯

2010-12-8 04:48 PM 高利
so.......?

2010-12-8 05:55 PM 茶果jajii
電話hand左囧

2010-12-8 07:00 PM 高利
陰9公....

2010-12-8 07:00 PM 茶果jajii
咩意思

2010-12-8 07:07 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果系果茶[/i] 於 2010-12-8 07:00 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
咩意思 [/quote]
即係遮蔭公狗

2010-12-8 07:19 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-12-8 07:07 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

即係遮蔭公狗 [/quote]
問你係咪玩野

2010-12-8 07:23 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果系果茶[/i] 於 2010-12-8 07:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

問你係咪玩野 [/quote]
係呀 同壇主講啦

2010-12-8 07:27 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-12-8 07:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係呀 同壇主講啦 [/quote]
關壇主咩事

2010-12-8 08:05 PM FL
高利做咩事咁燥?

2010-12-8 08:45 PM 高利
[quote]原帖由 [i](w)涼拌蕃茄[/i] 於 2010-12-8 08:05 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
高利做咩事咁燥? [/quote]
我沒呀 同平時一樣:em38:

2010-12-8 09:18 PM FL
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-12-8 08:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我沒呀 同平時一樣:em38: [/quote]
你平時都爆哂粗串q人架?分區板主

[[i] 本帖最後由 (w)涼拌蕃茄 於 2010-12-8 09:20 PM 編輯 [/i]]

2010-12-8 09:24 PM 高利
[quote]原帖由 [i](w)涼拌蕃茄[/i] 於 2010-12-8 09:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你平時都爆哂粗串q人架?分區板主 [/quote]
係呀 歡迎排擠

2010-12-8 09:25 PM 高利
:em38: ..........

2010-12-8 09:29 PM 高利
你平時都爆哂粗串q人架?

2010-12-8 09:29 PM FL
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-12-8 09:24 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係呀 歡迎排擠 [/quote]
點解要專登討人厭?

頁: [1] 2
查看完整版本: 8/12/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.