I-See 論壇 » 吹水區 » 有冇人讀澳門勞工子第學校 唔係讀澳門勞工子第學校都入黎吹下水

2010-12-15 08:19 PM °★郭靖♂
有冇人讀澳門勞工子第學校 唔係讀澳門勞工子第學校都入黎吹下水

有冇人讀澳門勞工子第學校嫁  
入黎吹下水啦
唔係讀澳門勞工子第學校都入黎吹水

請切換完整版來瀏覽圖片和連結 十卜下

[[i] 本帖最後由 °★郭靖♂ 於 2010-12-15 08:21 PM 編輯 [/i]]

2010-12-15 09:49 PM kwandickiii
黃蓉 好似都係e度讀既-0-

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.