I-See 論壇 » 吹水區 » 新年有咩做- -''

2011-2-7 10:13 PM °★郭靖♂
新年有咩做- -''

新年好鬼悶牙'
日日係屋企牙'
悶都悶鬼死牙'
出去收利事牙'
咁又無人比牙'
叫親人出街牙'
個個托手簪牙'
真係好鬼悶牙'
唔係得打機牙'
早就悶鬼死牙'

有乜水可以話比我知新年有咩野做呀- -:syl68Ba:

2011-2-7 10:15 PM 高利
我都係 想搵網友出去玩

2011-2-7 10:15 PM 高利
不過你係澳洲:o)

2011-2-7 10:17 PM °★郭靖♂
唔係 我係澳門.但係唔知做寫澳洲= =

2011-2-7 10:17 PM 高利
[quote]原帖由 [i]°★郭靖♂[/i] 於 2011-2-7 10:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
唔係 我係澳門.但係唔知做寫澳洲= = [/quote]
原來是咁 澳門好玩嗎

2011-2-7 10:18 PM °★郭靖♂
佢次次都係寫我係澳洲 唔係第一次

2011-2-7 10:19 PM °★郭靖♂
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2011-2-7 10:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

原來是咁 澳門好玩嗎 [/quote]
有人同你去挽既話 都好好挽既- -

2011-2-7 10:22 PM 高利
[quote]原帖由 [i]°★郭靖♂[/i] 於 2011-2-7 10:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

有人同你去挽既話 都好好挽既- - [/quote]
笑鳥

2011-2-7 10:30 PM 茶果jajii
岩岩係MACAU番黎- -

2011-2-8 01:57 AM Kuuga-K
新年都係逗利是,唔係就搵吓Friend子,再唔係就陪吓老媽子

頁: [1]
查看完整版本: 新年有咩做- -''


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.