I-See 論壇 » 吹水區 » 今日係白色情人節 入黎叫聲老公 有分加

2011-3-14 12:10 PM 高利
今日係白色情人節 入黎叫聲老公 有分加

:em21:  

[[i] 本帖最後由 高利 於 2011-3-14 12:30 PM 編輯 [/i]]

2011-3-14 12:56 PM 高利
:em35: 竟然沒人入黎

2011-3-14 01:38 PM Queenie Yip@FB
叫老婆得唔得嫁xD

2011-3-14 01:39 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Queenie Yip@FB[/i] 於 2011-3-14 01:38 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
叫老婆得唔得嫁xD [/quote]
:em35: 何必呢

2011-3-14 01:47 PM Queenie Yip@FB
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2011-3-14 01:39 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em35: 何必呢 [/quote]
姐係唔得丫..-3-"?

2011-3-14 01:55 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Queenie Yip@FB[/i] 於 2011-3-14 01:47 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

姐係唔得丫..-3-"? [/quote]
:em38: 我唔是GAY

2011-3-14 02:01 PM Queenie Yip@FB
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2011-3-14 01:55 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em38: 我唔是GAY [/quote]
哈哈..:s1x77Wz:

2011-3-14 02:02 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Queenie Yip@FB[/i] 於 2011-3-14 02:01 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

哈哈..:s1x77Wz: [/quote]
:em36: 妳是絲打

2011-3-14 02:20 PM Queenie Yip@FB
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2011-3-14 02:02 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em36: 妳是絲打 [/quote]
咩解@@?

2011-3-14 02:32 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Queenie Yip@FB[/i] 於 2011-3-14 02:20 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咩解@@? [/quote]
:em36: 女仔

2011-3-14 02:39 PM moka
老公;$.xddddd

2011-3-14 05:29 PM ★`尐茶
咁筍;;
老公老公老公老公;;xppp

2011-3-14 05:35 PM 高利
[quote]原帖由 [i]★`尐茶[/i] 於 2011-3-14 05:29 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
咁筍;;
老公老公老公老公;;xppp [/quote]
:em35: 果三聲=我輪迴左三次

2011-3-14 05:45 PM 高利
:em35: 叫完就走

2011-3-14 05:46 PM 茶果jajii
靚仔老公XDDDD
可唔可以所有加得分的人都JOIN呢次?我可以個個都叫下;)

2011-3-14 05:48 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2011-3-14 05:46 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
靚仔老公XDDDD
可唔可以所有加得分的人都JOIN呢次?我可以個個都叫下;) [/quote]
:em16: 只可以叫我

2011-3-14 05:48 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2011-3-14 05:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em16: 只可以叫我 [/quote]
可唔可以回多幾次加多幾次&v&

2011-3-14 05:52 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2011-3-14 05:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

可唔可以回多幾次加多幾次&v& [/quote]
:em16: 貪心到妳

不過一年一次 沒所謂

2011-3-14 06:09 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2011-3-14 05:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em16: 貪心到妳

不過一年一次 沒所謂 [/quote]
真的呀????

[[i] 本帖最後由 茶果jajii 於 2011-3-14 06:11 PM 編輯 [/i]]

2011-3-14 06:10 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2011-3-14 06:09 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

真的呀????
老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老公老 ... [/quote]
:em16: 我唔會加分

頁: [1] 2 3 4 5 6 7


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.