I-See 論壇 » 吹水區 » 27/3/2011 水po

2011-3-27 02:43 AM 高利
27/3/2011 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

大家多多加油

2011-3-27 02:44 AM 高利
如果痴痴的等 某日終於可等到一生中詩詩

2011-3-27 02:51 AM 高利
何曾願意我心中詩詩 每天都要孤單看高利

2011-3-27 02:53 AM 高利
:em01: 點解妳唔明白我

2011-3-27 02:53 AM 高利
:em01: 一次又一次咁拒絕 是咪挑戰我既忍耐力

2011-3-27 03:09 AM 高利
詩詩 一齊食 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2011-3-27 01:02 PM 茶果jajii
痴心高利有幾個

2011-3-27 04:17 PM TOFUv3v
早晨 :)

2011-3-27 04:27 PM 人妖哥哥
攰死人了

2011-3-27 04:28 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2011-3-27 01:02 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
痴心高利有幾個 [/quote]
:em21: 一個

2011-3-27 04:29 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2011-3-27 04:27 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
攰死人了 [/quote]
:em16: 視已無

2011-3-27 04:54 PM 高利
:em01: 如果我地係一件腿蛋治 妳是火腿 我是蛋 我願意俾妳壓住

2011-3-27 04:55 PM 茶果jajii
CCCC

2011-3-27 04:56 PM 人妖哥哥
果果0v0

2011-3-27 04:59 PM 茶果jajii
ms u arr><

2011-3-27 05:04 PM 人妖哥哥
我都係>3<

2011-3-27 05:07 PM 茶果jajii
u disappear lorr

2011-3-27 05:10 PM 高利
:em41: 竟然扮睇唔到

2011-3-27 05:16 PM 人妖哥哥
幾時-口-

2011-3-27 05:21 PM 高利
:em01: 全部都係真心話

頁: [1] 2
查看完整版本: 27/3/2011 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.