I-See 論壇 » 吹水區 » 原來白痴左好耐XDD

2011-4-30 04:17 PM 小熱血
原來白痴左好耐XDD

我發現我之前好似放錯左D FIREWALL既RULE@@
搞到上黎果陣慢慢地XDD
而家改番了..

2011-4-30 05:43 PM 此稱號不存在
-.-haha;;;

其實我都係唔明;

2011-4-30 05:44 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]★`SIUWING;][/i] 於 2011-4-30 05:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
-.-haha;;;

其實我都係唔明; [/quote]
唔明就算XDD

今日睇E生無左280 = =...SO SAD

2011-4-30 05:48 PM 此稱號不存在
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2011-4-30 05:44 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唔明就算XDD

今日睇E生無左280 = =...SO SAD [/quote]

@@病左?

算平喇;...

平時睇都300

2011-4-30 05:50 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]★`SIUWING;][/i] 於 2011-4-30 05:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


@@病左?

算平喇;...

平時睇都300 [/quote]
= =YA
考試成日夜晚= =@@
病了,...
係學校睇13蚊...
但D藥得個眼訓=3=@@

明明間野180一次..
但抗生素100蚊..都傻既...

2011-4-30 05:52 PM 此稱號不存在
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2011-4-30 05:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

= =YA
考試成日夜晚= =@@
病了,...
係學校睇13蚊...
但D藥得個眼訓=3=@@

明明間野180一次..
但抗生素100蚊..都傻既... [/quote]


-.-; 訓多d喇.

13蚊咁平?

打小左個0咋@@?

180 ...;

抗生素可能係貴d呢. = =

2011-4-30 05:54 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]★`SIUWING;][/i] 於 2011-4-30 05:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結-.-; 訓多d喇.

13蚊咁平?

打小左個0咋@@?

180 ...;

抗生素可能係貴d呢. = = [/quote]
學校既E生真係13蚊= =
...唔係都唔會睇...

所以今次我都O咀= =@@
你做咩又咁得閒

2011-4-30 06:49 PM 茶果jajii
白痴你好^____^

2011-4-30 07:01 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2011-4-30 06:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
白痴你好^____^ [/quote]
我好好呀..令女果:sSf56P7: :sSf56P7: :sSf56P7:

2011-4-30 07:08 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2011-4-30 07:01 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我好好呀..令女果:sSf56P7: :sSf56P7: :sSf56P7: [/quote]
令女果不在

2011-4-30 07:42 PM 此稱號不存在
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2011-4-30 05:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

學校既E生真係13蚊= =
...唔係都唔會睇...

所以今次我都O咀= =@@
你做咩又咁得閒 [/quote]

真係平;
我地學校都無;= =

haha;

呢家又真係幾得閒下;

今日跳舞跳到5點幾就返到屋企;

最早既一日:)!

2011-4-30 07:50 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]★`SIUWING;][/i] 於 2011-4-30 07:42 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


真係平;
我地學校都無;= =

haha;

呢家又真係幾得閒下;

今日跳舞跳到5點幾就返到屋企;

最早既一日:)! [/quote]
@@。。。大學麻= = ”
學校點會有E生= =

2011-4-30 07:51 PM 此稱號不存在
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2011-4-30 07:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

@@。。。大學麻= = ”
學校點會有E生= = [/quote]

-_-; 喔..怪唔之得喇..

哈哈哈... !...

2011-4-30 07:58 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]★`SIUWING;][/i] 於 2011-4-30 07:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


-_-; 喔..怪唔之得喇..

哈哈哈... !... [/quote]
是也XD

頁: [1]
查看完整版本: 原來白痴左好耐XDD


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.