I-See 論壇 » 吹水區 » 喂喂;-$,有冇人想要xdxd.??

2011-8-7 02:30 PM 人妖哥哥
原來妹妹甘惡的:em01:
一開始米話左你知佢地畢晒業

2011-8-7 02:34 PM 文文;)
超超,係呀係呀,我超惡架;@,小心D我;p

2011-8-7 02:35 PM 人妖哥哥
太惡既女仔唔好的

2011-8-7 02:39 PM 文文;)
係呀係呀,知你好;p

2011-8-7 02:40 PM 人妖哥哥
我知我好.唔洗甘讚我的.我會怕醜:$

2011-8-7 02:42 PM 文文;)
你慢慢怕醜啦下=.=!

2011-8-7 02:42 PM 高利
[quote]原帖由 [i]文文;)[/i] 於 2011-8-7 02:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
你唔係都畢左業架啦咩=,=?? [/quote]
:em01: 我想重讀

2011-8-7 02:42 PM 高利
[quote]原帖由 [i]文文;)[/i] 於 2011-8-7 02:29 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
個個咩高利都係畢左業架麻=.= [/quote]
:em38: 岩岩升中二

2011-8-7 02:43 PM 高利
你慢慢怕醜啦下=.=!

2011-8-7 02:44 PM 文文;)
咩=.=你畢左業啦=.=

2011-8-7 02:47 PM 高利
[quote]原帖由 [i]文文;)[/i] 於 2011-8-7 02:44 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
咩=.=你畢左業啦=.= [/quote]
係阿 小學嘛

2011-8-7 02:50 PM 文文;)
=.=咁你add我msn啦=.=

2011-8-7 02:51 PM 高利
:em38: 唔得

2011-8-7 02:52 PM 文文;)
=.=??

2011-8-7 02:53 PM 小熱血
有無人有小五升小六既暑期作業ans:sWh98W1: :sWh98W1:

2011-8-7 02:54 PM 文文;)
冇=.=

2011-8-7 02:57 PM kaho:]
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2011-8-7 02:40 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我知我好.唔洗甘讚我的.我會怕醜:$ [/quote]
我都係怕醜仔:em37:

2011-8-7 02:57 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]文文;)[/i] 於 2011-8-7 14:42 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
你慢慢怕醜啦下=.=! [/quote]
妹妹甘對我:(

2011-8-7 02:57 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]文文;)[/i] 於 2011-8-7 02:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
冇=.= [/quote]
:s4U42I9: :s4U42I9: sad

2011-8-7 02:57 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]kaho:][/i] 於 2011-8-7 14:57 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我都係怕醜仔:em37: [/quote]
你?哈哈笑大人個口

頁: 1 [2] 3 4 5 6 7 8


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.