I-See 論壇 » 吹水區 » 好悶有冇人係到架?

2011-9-2 02:05 PM 誠介子
好悶有冇人係到架?

hihi有冇人可以係到吹下水水?

2011-9-2 02:48 PM 高利
毒撚王係度

2011-9-2 03:03 PM 誠介子
哈哈....點解好似得我地兩個係到既?

2011-9-2 03:20 PM 高利
  

2011-9-2 03:22 PM 誠介子
吓走哂d人???冇位搵食xd

2011-9-2 03:30 PM 高利
  

2011-9-2 03:31 PM 誠介子
= =只好咁啦

2011-9-5 05:41 PM 將軍令
人來了...............鬼來了...................哈哈.
[color=White]香港商務一站通(Commerce One)綜合電子通訊推廣平台,企業電郵於一身, 只要一個平台就可以管理和使用這些服務, 只要一個登錄帳號就可以全處理這些企業必需使用工作, 化繁為簡.這就是我們的理念. 度身服務還有:網頁設計,軟件開發,貿易系統(Trading sys),進銷存管理系統,客戶管理系統,物業租務管理系統,樓盤管理系統[/color]
請切換完整版來瀏覽圖片和連結
請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2011-9-7 02:29 PM 誠介子
又係得一個?

2011-9-7 03:06 PM 高利
   

2011-9-7 03:38 PM 茶果jajii
+1 here

2011-9-14 11:36 PM 誠介子
哈哈..見到

頁: [1]
查看完整版本: 好悶有冇人係到架?


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.