I-See 論壇 » 吹水區 » 29/11/2011 水po

2011-11-29 11:26 AM 高利
29/11/2011 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

大家多多加油

2011-11-29 11:26 AM 高利
呵欠

2011-11-29 05:29 PM S!u儀`[:
呵欠~

2011-11-29 05:52 PM 高利
你唔好以為加個~

就可以掩飾到你抄我 沒用架 你就好似漆黑中既螢火蟲一樣 咁鮮明 咁出眾

不過行有行規 加少少新意吧

2011-11-29 05:53 PM S!u儀`[:
回復 #4 高利 的帖子

=="
我知自己出眾架啦, HA~HA~HA~ @@

2011-11-29 06:07 PM 高利
[quote]原帖由 [i]S!u儀`[:[/i] 於 2011-11-29 05:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
=="
我知自己出眾架啦, HA~HA~HA~ @@ [/quote]
你打呢句既時候 良心沒責備你咩

2011-11-29 06:33 PM 茶果jajii
好難得高利打咁多字=  =

2011-11-29 06:36 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2011-11-29 06:33 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
好難得高利打咁多字=  = [/quote]
你呢句說話 令我有幾痛 你知道嗎

2011-11-29 06:38 PM 人妖哥哥
很久不見;)

2011-11-29 06:42 PM S!u儀`[:
呵呵呵~

2011-11-29 07:17 PM 高利
呵呵呵~

2011-11-29 07:26 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2011-11-29 06:36 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你呢句說話 令我有幾痛 你知道嗎 [/quote]
應該唔痛得過我插你一刀

2011-11-29 07:32 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2011-11-29 07:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

應該唔痛得過我插你一刀 [/quote]
你句說話點止一刀

2011-11-29 08:41 PM S!u儀`[:
萬凰之凰ing -3-

2011-11-29 08:51 PM TOFUv3v
早晨 :)

2011-11-29 09:08 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2011-11-29 07:32 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你句說話點止一刀 [/quote]
乜我咁有power? lol

2011-11-29 09:19 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2011-11-29 09:08 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

乜我咁有power? lol [/quote]
^_____________^

2011-11-29 09:52 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2011-11-29 09:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

^_____________^ [/quote]
高利完全變左第2個人咁.. ! 愛情的力量真係偉大, 妍真係太偉大><!

2011-11-29 09:58 PM 高利
[quote]原帖由 [i]茶果jajii[/i] 於 2011-11-29 09:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

高利完全變左第2個人咁.. ! 愛情的力量真係偉大, 妍真係太偉大> [/quote]
一打唔使找

2011-11-29 09:58 PM S!u儀`[:
回復 #15 TOFUv3v 的帖子

早晨ahhh

頁: [1] 2
查看完整版本: 29/11/2011 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.