I-See 論壇 » 吹水區 » 20/9/2010 水po

2010-9-20 10:44 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]F.Kathy[/i] 於 2010-9-20 10:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我有好多短裙呀 [/quote]

送俾高利;)

2010-9-20 10:45 PM Kathy.F
回復 #81 山卡啦baby`3` 的帖子

我都諗住咁做

2010-9-20 10:45 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]F.Kathy[/i] 於 2010-9-20 10:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我都諗住咁做 [/quote]

好期待!!!流曬口水;)

2010-9-20 10:47 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-20 10:35 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

好呀.你去換條超短裙先啦xd [/quote]
唔係真 唔係真

2010-9-20 10:49 PM 山卡啦baby`3`
-______- 我溫書.听日再上尼吧掰掰:em37:

2010-9-20 10:51 PM 高利
好呀.你去換條超短裙先啦xd

2010-9-20 10:52 PM 山卡啦baby`3`
-,-佢吾系同緊我講架可

2010-9-20 10:56 PM 高利
好呀.你去換條超短裙先啦xd

2010-9-20 10:57 PM 山卡啦baby`3`
我整你個制-______-
有人癲左l0r吾該.

2010-9-20 11:47 PM viwa1986
我嚟鳥....but very late

2010-9-20 11:49 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-20 11:47 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我嚟鳥....but very late [/quote]

令女姐姐我地一齊吹過101.我就去訓咧0.0

2010-9-20 11:53 PM viwa1986
回復 #91 山卡啦baby`3` 的帖子

好呀:sFQ90Oy:

2010-9-20 11:54 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-20 11:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
好呀:sFQ90Oy: [/quote]

好小可吾過100咧到e+都-,-

2010-9-20 11:56 PM viwa1986
回復 #93 山卡啦baby`3` 的帖子

係呀....我都好攰 今晚食飯食到好夜先返屋企
返嚟之後又同屋企商量咗d嘢
宜家想訓覺鳥

2010-9-20 11:56 PM viwa1986
而且今晚呢度好少人咧

2010-9-20 11:57 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-20 11:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
而且今晚呢度好少人咧 [/quote]

系咧:(
我都好小可系e度留甘耐-,-
我溫完書冇野做咧-,-

2010-9-20 11:59 PM viwa1986
回復 #96 山卡啦baby`3` 的帖子

聽晚應該就多人嚟喇
我放3日假

2010-9-21 12:02 AM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-20 11:59 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
聽晚應該就多人嚟喇
我放3日假 [/quote]

我星期3 sports dayXD

2010-9-21 12:07 AM viwa1986
回復 #98 山卡啦baby`3` 的帖子

咁有冇參加咩項目

2010-9-21 12:07 AM viwa1986
100!!

頁: 1 2 3 4 [5] 6
查看完整版本: 20/9/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.