I-See 論壇 » 吹水區 » 27/9/2010 水po

2010-9-27 10:48 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-27 10:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
沙律同令女姐姐又想哈我... [/quote]

冇人哈你;)

2010-9-27 10:48 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-27 10:47 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


吾一定要死左先做到鬼;) [/quote]
我~~~不是!!!

2010-9-27 10:48 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-27 10:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

等我考慮下 [/quote]

甘吾好咧-,-

2010-9-27 10:48 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-27 10:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


冇人哈你;) [/quote]
哼....我走!!

2010-9-27 10:48 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-27 10:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我~~~不是!!! [/quote]

[color=Red][size=7][b]你!!!!!就!!!!!!!!!是!!!!!!!!!!!![/b][/size][/color]

2010-9-27 10:49 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-27 10:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

哼....我走!! [/quote]

吾洗.我走!

2010-9-27 10:49 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-27 22:48 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
沙律同令女姐姐又想哈我... [/quote]
冇呀 XD

2010-9-27 10:49 PM viwa1986
如果你哋走曬  我一個人洗版

2010-9-27 10:49 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-27 10:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
如果你哋走曬  我一個人洗版 [/quote]


吾可以-,-

2010-9-27 10:50 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-27 22:49 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結吾可以-,- [/quote]
所以 別走

2010-9-27 10:50 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-27 10:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

所以 別走 [/quote]

但我正想走-,-

2010-9-27 10:51 PM 山卡啦baby`3`
咦高利系度喎.叫高利陪你;)

2010-9-27 10:51 PM viwa1986
今晚搞d宣傳畫報 凈系搞顏色幾乎搞到我手斷

2010-9-27 10:51 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-27 10:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
今晚搞d宣傳畫報 凈系搞顏色幾乎搞到我手斷 [/quote]

-,- 我做功課都做到手軟

2010-9-27 10:51 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-27 22:51 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
咦高利系度喎.叫高利陪你;) [/quote]
....................我唔係詩詩 留唔住佢

2010-9-27 10:52 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-27 10:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

....................我唔係詩詩 留唔住佢 [/quote]

:(   但我要做功課同溫書咧......

2010-9-27 10:52 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-27 22:51 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


-,- 我做功課都做到手軟 [/quote]
我哋都係苦命人

2010-9-27 10:52 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-27 10:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我哋都係苦命人 [/quote]

同是天涯倫落人;)

2010-9-27 10:52 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-27 22:52 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


:(   但我要做功課同溫書咧...... [/quote]
咁你安心去吧 好好學習 天天向上

2010-9-27 10:53 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-27 22:52 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


同是天涯倫落人;) [/quote]
相逢何必曾相識

頁: 1 2 3 4 5 6 [7] 8
查看完整版本: 27/9/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.