I-See 論壇 » 吹水區 » 2/10/2010 水po

2010-10-2 11:09 PM 山卡啦baby`3`
我死去繼續做我既功課了-,-

2010-10-2 11:11 PM 夾粒
力高3連左=.=

2010-10-2 11:11 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-2 11:09 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我死去繼續做我既功課了-,- [/quote]
搞錯, 一上黎就做功課.

2010-10-2 11:12 PM 人妖哥哥
令女姐姐@@

2010-10-2 11:12 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-2 11:11 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

搞錯, 一上黎就做功課. [/quote]

-,- 冇搞錯. 我又吾系果果. 你洗乜甘樣咧;)

2010-10-2 11:14 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-2 11:12 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


-,- 冇搞錯. 我又吾系果果. 你洗乜甘樣咧;) [/quote]
:em01: 山卡啦, 你走喇

2010-10-2 11:15 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-2 11:14 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em01: 山卡啦, 你走喇 [/quote]

嘩仲趕我走-,- 冇大冇細.
算! 本小姐走左以後都吾番尼!!!

2010-10-2 11:16 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-2 11:15 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


嘩仲趕我走-,- 冇大冇細.
算! 本小姐走左以後都吾番尼!!! [/quote]
我係見到你離去而傷心痛哭..

2010-10-2 11:16 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-2 11:16 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我係見到你離去而傷心痛哭.. [/quote]

-,- 你叫我走既.貓哭老鼠!

2010-10-2 11:17 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-2 11:16 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


-,- 你叫我走既.貓哭老鼠! [/quote]
我打少左個"?"....

2010-10-2 11:17 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-2 11:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我打少左個"?".... [/quote]

-,- 總之你就系趕我走既意思!

2010-10-2 11:18 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-2 11:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


-,- 總之你就系趕我走既意思! [/quote]
絕對冇, 係你諗多左.

2010-10-2 11:18 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-2 11:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

絕對冇, 係你諗多左. [/quote]

你頭先明明就系甘既意思-,-
自知不受歡迎. 走好了.

2010-10-2 11:19 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-2 11:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


你頭先明明就系甘既意思-,-
自知不受歡迎. 走好了. [/quote]
我咁真誠你都唔信...

2010-10-2 11:20 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-2 11:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我咁真誠你都唔信... [/quote]

我走了!!!!!!你安樂了嗎!?;)

2010-10-2 11:20 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-2 11:20 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


我走了!!!!!!你安樂了嗎!?;) [/quote]
一d都唔安樂, 唔好走吧

2010-10-2 11:21 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-2 11:20 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

一d都唔安樂, 唔好走吧 [/quote]

sayonara;)

2010-10-2 11:22 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-2 11:21 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


sayonara;) [/quote]
kon ba waa

2010-10-2 11:23 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]夾粒[/i] 於 2010-10-2 11:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

kon ba waa [/quote]

晚上不好喎!!
sayonara;)

2010-10-2 11:24 PM 夾粒
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-10-2 11:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


晚上不好喎!!
sayonara;) [/quote]
-.- 唔識嘛.

頁: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
查看完整版本: 2/10/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.