I-See 論壇 » 吹水區 » 3/10/2010 水po

2010-10-3 10:20 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]koyuic[/i] 於 2010-10-3 10:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咁你幾多歲丫? [/quote]
今年69
下年75-)

2010-10-3 10:21 PM koyuic
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-3 10:20 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

今年69
下年75-) [/quote]
:scZ57RZ: 一年六歲麼...

2010-10-3 10:22 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]koyuic[/i] 於 2010-10-3 10:21 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:scZ57RZ: 一年六歲麼... [/quote]
咁你都知:sFQ90Oy:

2010-10-3 10:25 PM koyuic
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-3 10:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咁你都知:sFQ90Oy: [/quote]
點樣會計到一年六次生日:svI72d7:

2010-10-3 10:26 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]koyuic[/i] 於 2010-10-3 10:25 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

點樣會計到一年六次生日:svI72d7: [/quote]
秘密xD
想知呀?100億比我我話你知~
美金喎

2010-10-3 10:28 PM koyuic
但係你今年都係69歲..

2010-10-3 10:28 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]koyuic[/i] 於 2010-10-3 10:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
但係你今年都係69歲.. [/quote]
你理得我姐:srP81DY:

2010-10-3 10:30 PM koyuic
乜你咁架..:sYZ92E7:

2010-10-3 10:31 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]koyuic[/i] 於 2010-10-3 10:30 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
乜你咁架..:sYZ92E7: [/quote]
嘩頭頂出煙~好勁呀

2010-10-3 10:34 PM koyuic
好眼訓呀~

2010-10-3 10:36 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]koyuic[/i] 於 2010-10-3 10:34 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
好眼訓呀~ [/quote]
 去訓,再見

2010-10-3 10:36 PM koyuic
:sqH5663: 再見喇∼

2010-10-3 10:44 PM viwa1986
我歸來鳥 @@

2010-10-3 10:45 PM 茶果jajii
令女姐姐-)

2010-10-3 10:47 PM viwa1986
果果:seb26dh:

2010-10-3 10:48 PM viwa1986
身心疲憊呀我宜家
好眼訓 好攰 但係頭髮未乾

2010-10-3 10:48 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-10-3 10:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
身心疲憊呀我宜家
好眼訓 好攰 但係頭髮未乾 [/quote]
我都就訓....
攰..

2010-10-3 10:50 PM viwa1986
我尋晚眼光光望天光
成晚失眠,一大早就出門喇....忙到宜家先返到屋企
好鬼攰呀!

2010-10-3 10:51 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-10-3 10:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我尋晚眼光光望天光
成晚失眠,一大早就出門喇....忙到宜家先返到屋企
好鬼攰呀! [/quote]
邊個結婚呀xD

2010-10-3 10:52 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-10-3 22:51 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

邊個結婚呀xD [/quote]
死黨lor

頁: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
查看完整版本: 3/10/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.