I-See 論壇 » 吹水區 » 30/11/2010 水po

2010-11-30 04:55 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-30 04:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

原來係羨慕:em38: [/quote]
你中意點講就點講-,-

2010-11-30 04:56 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-11-30 04:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我終於上水咧:) [/quote]
我仲以為你一定會溫書添@@

2010-11-30 04:56 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-11-30 04:55 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你中意點講就點講-,- [/quote]
老婆嬲嬲鳥:em46:

2010-11-30 04:56 PM 冷面笑像
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-30 16:52 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em38: .... [/quote]
看來你很累啊~~~

2010-11-30 04:56 PM 高利
[quote]原帖由 [i]冷面笑像[/i] 於 2010-11-30 04:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

看來你很累啊~~~ [/quote]
係呀:em37:

2010-11-30 04:56 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-30 04:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

老婆嬲嬲鳥:em46: [/quote]
我頂你個_
邊_個係你老婆

2010-11-30 04:57 PM 冷面笑像
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-30 16:56 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

老婆嬲嬲鳥:em46: [/quote]
看你真好笑:s5l84He:

2010-11-30 04:58 PM 冷面笑像
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-30 16:56 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係呀:em37: [/quote]
同說句晚安吧:sUP117g:

2010-11-30 05:01 PM 高利
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-11-30 04:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我頂你個_
邊_個係你老婆 [/quote]
:em01: ....

2010-11-30 05:01 PM 高利
[quote]原帖由 [i]冷面笑像[/i] 於 2010-11-30 04:58 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

同說句晚安吧:sUP117g: [/quote]
:em38: 早晨

2010-11-30 05:04 PM 冷面笑像
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-30 17:01 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em38: 早晨 [/quote]
你終於起床了~~

2010-11-30 05:06 PM 高利
請切換完整版來瀏覽圖片和連結
今年的繽紛冬日節,由全球首屈一指著名切割水晶品牌Swarovski呈獻的水晶聖誕樹帶您進入迷人的水晶世界。這棵高30米的聖誕樹矗立於中環區内,由銀色和金色的菱形鏡面組成,並以超過2,000萬顆Swarovski水晶點綴,閃爍迷人。200多顆Swarovski 2010聖誕掛飾於每晚黃昏配合燈光匯演閃亮登場,加上聖誕樹前設置高達六米的噴泉,呈現令人讚嘆的精緻奇妙視覺效果。
日期:         2010年11月29日至2011年1月2日
聖誕樹亮燈時間:         每日下午6:00至晚上11:00 *
平安夜及除夕夜下午6:00至凌晨12:15
閃亮燈光匯演:         每晚7:00至9:30,每30分鐘一場
地點:         香港中環皇后像廣場(香港文華東方酒店旁)
交通:         港鐵中環站K出口

值得一去:em21:

2010-11-30 05:06 PM 高利
[quote]原帖由 [i]冷面笑像[/i] 於 2010-11-30 05:04 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你終於起床了~~ [/quote]
係呀 煮野俾我食:em38:

2010-11-30 05:10 PM 冷面笑像
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-30 17:06 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係呀 煮野俾我食:em38: [/quote]
你發燒中....:sXV97cM:

2010-11-30 05:11 PM 高利
[quote]原帖由 [i]冷面笑像[/i] 於 2010-11-30 05:10 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你發燒中....:sXV97cM: [/quote]
:em38: 陰公

2010-11-30 05:21 PM 冷面笑像
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-30 17:11 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:em38: 陰公 [/quote]
靜左
...不識答你

2010-11-30 05:34 PM 山卡啦baby`3`
已發帖-,-
詩詩快去揀

2010-11-30 05:38 PM 人妖哥哥
即去-v-

2010-11-30 05:43 PM S!u儀`[:
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-11-30 06:36 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
請切換完整版來瀏覽圖片和連結
今年的繽紛冬日節,由全球首屈一指著名切割水晶品牌Swarovski呈獻的水晶聖誕樹帶您進入迷人的水晶世界。這棵高30米的聖誕樹 ... [/quote]

聽落應該會好靚:D

2010-11-30 05:48 PM 高利
[quote]原帖由 [i]S!u儀`[:[/i] 於 2010-11-30 05:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


聽落應該會好靚:D [/quote]
好靚:em38:

頁: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 30/11/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.