I-See 論壇 » 電影討論區 » [2019][大陆][科幻][流浪地球][HD-MP4/4G][中字]

2019-3-16 11:08 AM iphone5s
[2019][大陆][科幻][流浪地球][HD-MP4/4G][中字]

[2019][大陆][科幻][流浪地球][HD-MP4/4G][中字]

請切換完整版來瀏覽圖片和連結
◎译 名 The Wandering Earth
◎片 名 流浪地球
◎年 代 2019
◎产 地 中国大陆
◎类 别 科幻/灾难
◎语 言 汉语普通话/英语
◎上映日期 2019-02-05(中国大陆)
◎IMDb链接  tt7605074/
◎豆瓣评分 8.3/10 from 76,584 users
◎豆瓣链接 26266893/
◎片 长 125分钟
◎导 演 郭帆 Frant Gwo
◎编 剧 龚格尔 Geer Gong / 严东旭 Dongxu Yan / 郭帆 Frant Gwo / 叶俊策 Junce Ye / 杨治学 Zhixue Yang / 吴荑 Ti Wu / 叶濡畅 Ruchang Ye / 刘慈欣 Cixin Liu
◎主 演 屈楚萧 Shaw
     吴京 Jing Wu
     李光洁 Guangjie Li
     吴孟达 Man Tat Ng
     赵今麦 Jinmai Zhao
     隋凯 Michael Stephen Kai Sui
     屈菁菁 Jingjing Qu
     张亦驰 Yichi Zhang
     杨皓宇 Haoyu Yang
     阿尔卡基·沙罗格拉茨基
     李虹辰 Hongchen Li
     杨轶 Yi Yang
     姜志刚 Zhignag jiang
     张欢 Huan Zhang
     雷佳音 Jiayin Lei
     宁浩 Hao Ning
     刘慈欣 Cixin Liu
     郭京飞 Jingfei Guo
     王智 Zhi Wang
     张子贤 Zixian Zhang
     路阳 Yang Lu
     张宁 Ning Zhang
     张小北 Xiaobei Zhang
     陶珞依 Luoyi Tao
     饶晓志 Xiaozhi Rao
     龚格尔 Geer Gong
     郭帆 Frant Gwo

◎标 签 科幻 | 中国大陆 | 太空 | 灾难 | 小说改编 | 2019 | 行星发动机 | 人性

◎简 介

 太阳即将毁灭,人类在地球表面建造出巨大的推进器,寻找新家园。然而宇宙之路危机四伏,为了拯救地球,为了人类能在漫长的2500年后抵达新的家园,流浪地球时代的年轻人挺身而出,展开争分夺秒的生死之战。


影片截图:

請切換完整版來瀏覽圖片和連結
請切換完整版來瀏覽圖片和連結
請切換完整版來瀏覽圖片和連結
請切換完整版來瀏覽圖片和連結

种子下载:

請切換完整版來瀏覽圖片和連結

請切換完整版來瀏覽圖片和連結

請切換完整版來瀏覽圖片和連結

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.